Voluntats anticipades

Testament vital ma

El document de voluntats anticipades és vàlid encara que no s’inscrigui al registre. Si la vostra decisió és la de presentar el document, necessitareu la documentació següent:

Si el DVA s’ha fet davant de tres testimonis:

  • Sol·licitud d’inscripció al registre emplenada amb lletres majúscules
  • Fotocòpia del full de sol·licitud un cop emplenat i signat
  • Document de voluntats anticipades
  • Fotocòpia compulsada del DNI de la persona interessada i dels tres testimonis (es compulsen al CAP)

Consideracions sobre el document de voluntats anticipades

Sol·licitud d’inscripció al registre de voluntats anticipades

(Més informació. Canal Salut)